تبلیغات
به دنیای حرفه و فن خوش آمدید - پیوند زدن
 

پیوند زدن

نوشته شده توسط :انوشه جعفری
سه شنبه 2 فروردین 1390-01:44 ب.ظ

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آندو پس از مدتی ...با یکدیگر جوش می خورند. به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می‌دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می‌شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از یک گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می‌کنند.

از نظر باغبانی ، قسمتی را که بخشهای هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود می‌آورد، پیوندک یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می‌شود، پایه یا فروزیست می‌نامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ گیاه شناسی دارای خویشاوندی نزدیکتری باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتها در پیوندگاه آسانتر و پایداری پیوند مطمئن‌تر است.

تاریخچه پیوند

اسناد و مدارک موجود بیانگر این واقعیت است که چینی ها چندین دهه قبل از میلاد مسیح با دانش پیوند زدن گیاهان آشنا بوده‌اند. در زمان امپراطوری روم نیز این فن مرسوم بوده است.

سیرتحولی پیوند

در طی قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادی علاقه به پیوند زدن گیاهان قوت گرفت و موجب شد تا تعداد زیادی از گیاهان از کشورهای خارجی و زیستگاههای اصلی به اروپا منتقل شوند. ناگریز گیاهان وارداتی را با روش پیوندزنی افزایش داده و نگهداری کردند. با این حال در این مقطع زمانی اهل فن هنوز از انواع پیوندها اطلاعات کامل نداشتند. در اواخر قرن هیجدهم ضمن آشنایی با نحوه جریان شیره گیاهی ، اعمال برخی از پیوندها مانند پیوند مجاورتی ممکن گردید. در همین راستا طرح پیوند سه گیاه با یکدیگر ارائه شد. با گذشت زمان و پیشرفت علوم باغبانی مسائل مربوط به جوش خوردن و اتحاد بافتهای پایه بطور جدی بررسی شد. در طی قرن نوزدهم انجام روشهای مختلف پیوند در گیاهان بررسی شد.

نقش پیوند و اهداف آن

پیوند کردن درختان میوه به منظور ایجاد یک ترکیب پیوندی مطلوب ، زمانی امکان‌پذیر است که شرایط محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه برای تشکیل یک اتحاد پیش بینی شده مناسب باشد. در ضمن موفقیت در این مهم به عوامل دیگری از جمله ساختار گیاه – زمان و نحوه اجرایی فنون پیوندزنی بستگی دارد. معمولا از اواخر خرداد تا اواخر تابستان زمان مناسب برای انجام پیوندهای جوانه (کوپیوندها) است. اما پیوندهای چوبی (چو پیوندها) را باید در اواخر زمستان تا دیر وقت همزمان با آغاز رشد گیاه اجرا کرد.

پیوند زدن درختان میوه اغلب با هدف افزایش توان باردهی درخت و بهبود کمی و کیفی محصول انجام می‌شود. با وجود این تعویض ساختار رویشی و باردهی درخت ، تنظیم گرده افشانی در باغ ، استفاده از ویژگیهای پایه‌های پیوندی به منظور دست رسی به گیاهان کوتاه قد تا بسیار قوی ، استفاده از میان پایه‌ها برای رفع برخی از عوارض و نارسایی‌های پیوندی ، ترمیم زخمهای وارد شده به تنه – ریشه و شاخه‌های اصلی درخت ، تسریع در آغاز باردهی و موارد بسیار دیگر از اهدافی هستند که همیشه در ایجاد ترکیب‌های پیوندی مورد توجه‌ اند.

فواید پیوند

                         

 

1- در گیاهانی كه نمی توان آنها را با قلمه  و یا پا جوش ازدیاد نمود برای حفظ مشخصات خارجی و داخلی یعنی ژنتیكی  پایه مادری از پیوند استفاده می نماید به عبارت دیگر پیوند  كردن  تغییری  در خواص ظاهری و یا باطنی پیوندك نمی دهد.

2- درختان كهن كه به علتی قسمت  هوایی ان از بین  رفته  و یا فرسوده شده باشد ولی ریشه آن قوی  و فعال است  می توان ان درخت را به وسیله پیوند جوان كرد و این عمل را نسبت به نوع درخت  تا حداكثر 5 مرتبه تكرار نمود.

3- در درختان ضعیف كه مقدار ریشه در آنها كم بوده  و یا طبیعاتاً قادر به جذب شیره خام به اندازه كافی نمی باشند با پیوند  كردن شاخه  ریشه داری به تنه ان جبران كمبود شیره خام را نموده  قسمت هوایی چنین درختی قوی می گردد.این كاملاً كاملا شبیه به تزریق خون در بدن بیماری است كه مقدار زیادی از خون خود را  از دست داده باشد با این تفاوت كه نزد انسان پس از یك یا چند مرتبه تزریق كمبود خون تامین شده  و تكرار عمل لازم نیست ولی در درختان این تزریق شیره خام اضافی باید همیشگی باشد  و به این جهت است كه با پیوند كردن پایه ریشه داری كه در نزدیكی درخت مورد عمل  كاشته شده  برای همیشه  منبع شیره خامی در دسترس آن قرار می دهند.

4- اغلب اتفاق می افتد كه در زمستان  جانوران جونده  مانند خرگوش  به باغ  آمده پوست درختان را می جوند و از این را ه اغلب  باعث خشك شدن درخت می گردند.برای نجات درخت از مرگ حتمی كافی است دو سر شاخه جوان را در بالا و زیر خم  حاصله  از دندان جانور  به طوری كه بعداً شرح خواهیم داد پیوند كنند.

پس از دو یا سه سال شاخه های جوان پیوند شده قوی گردیده  و علاوه بر رساندن مقدار كافی  شیره خام  به درخت  وزن قسمت هوایی آن را نیز تحمل نموده  تاج درختبر جا می ماند و در این موقع اگر شدت آسیب زیاد باشد  به حدی كه نتوان باقی مانده تنه زخمی درخت را یعنی قسمتس كه بین دو محل پیوند قرار گرفته  نگاه داشت  آن را قطع می كنند و درخت به جای یك تنه دارای چهار پایه خواهد شد.

5- هر گاه درختی در محل معینی نتواند به وسیله ریشه  خود تهیه مواد غذایی كند از پیوند استفاده  نموده  درخت مطلوب را روی پایه دیگری كه قرابت  و تجانس با درخت مورد بحث داشته باشد  پیوند می نمایند مانند بادام  كه در اراضی  مرطوب نمی توانند زندگانی كنند و یا رازقی در خاكهای آهكی  در این صورت بادام را روی گوجه و رازقی را روی یاس  معمولی كه قادربه زندگانی در خاك آهكی می باشد پیوند می كنند.

6- در درختانی كه روی ریشه خود  ضعیف و یا زیادتر از حد معمول  و لازم قوی می شوندباغبان با پیوند نمودن این نوع درختان  روی پایه مناسب دیگر قدرت و یا ضعف قسمت هوایی درخت مورد عمل را بنابر میل خود تغییر می دهد.مانند پیوند درخت گلابی روی پایه به.درخت به طبیعتاً كوتاه و تقریباً درختچه است و ریشه آن نیز كم و سطحی می باشد.پیوند درخت گلابی روی درخت به از این ضعف  و كمی ریشه استفاده نموده كوتاه و كم رشد می شود ولی در عوض دارای میوه شیرین تر و كمی مرغوب تر می گردد.

7- در پاره ای از درختان مانندپسته گل نر و ماده  از یكدیگر مجزا و روی دو درخت جدا قرار دارد به نحوی كه اگر تمام درختان پسته در باغی به تنهایی  از درخت نر یا ماده تشكیل شده باشند آن باغ هیچگاه بهره نخواهد داد.و لازم است حتماً هر دو نوع درخت را نزدیك یكدیگر كاشت.معمولاً در بدر تاسیس باغ پسته برای هر 9 عدد درخت پسته ماده یك درخت نر به منظور تامین مقدار لازم پلن یا گرده برای تلقیح می كارند ولی در اغلب باغات كهنه مانند باغات پسته دامغان مشاهده می شود كه تمام درختان باغ از نوع  ماده می باشندو مقدار حصول باغ پسته بسته به وزش باد یا وجود یك درخت یا چند درخت نر در باغات مجاور می باشد و بنابراین اولاً درختان هر سال میوه نمی دهندو یا اگر میوه دار شوند، مقدار آن سیار كم می باشد.برای رفع این عیب و اصلاح  باغ كهنه باید از پیوند استفاده نمود.به این طریق كه روی پاره ای از درختان ماده كه به فاسله منظمی از یكدیگر قرار دارند یك شاخه را باجوانه درخت نر پیوند می نمایند تا هر سال مقدار كافی گرده برای بارور كردن گلهای ماده موجود باشد و بهره برداری از باغ هر سال منظم و مرتب گردد.

8- معمولاً گیاهانی كه از بذر یا هر وسیله غیر تناسلی به غیر از پیوند به وجود می آیند پس از مدتی زندگانی و رسیدن به حد بلوغ كه بطور متوسط 6تا 7 سال به طول می انجامد شروع به میوه دادن  و یا گل كردن می نماید.در صورتی كه اگر همین درختان بوسیله پیوند زیاد شوند پس از مدت كوتاهی كه حداكثر از 2تا3 و یا 4 سال تجاوز نمی كند  شروع به گل كردن و میوه دادن  می نماید. بنابراین یكی دیگر از فواید پیوند تسریع در بهره برداری می باشد.

9- در آزمایشگاه ها مخصوصاً در مورد اصلاح میوه و یا ایجاد انواع جدید بوسیله دو رگ گیری لازم است كه قبلاً نوع میوه حاصله مورد آزمایش قرار گیرد و كاشتن بذر همیشه حصول  مقصود را  به تاخیر می اندازد  در صورتی كه پیوند دوره آزمایش را كوتاه می كند.

10- در پاره ای درختان پیوند قدرت بار دادن درخت پیوندی را زیاد می كند.

11- معمولاً تكثیر مكرر گیاهی در مدت طولانی با تقسیم ریشه یا بذر خالص نیكو و جلب توجه گیاه را از بین برده و محصول نامرغوبی جایگزین  میوه یا گل مرغوب آن می گردد و این خاصیت  در اصطلاح  علمی انحطاط یا دژنرسانس  نام دارد .مثلاً  گل كوب  را هر گاه به وسیله تقسیم غده ریشه  ازدیاد نمایند پس از مدتی گلها كوچك و نامرغوب می شود.برای جلوگیری از انحطاط و یا اقلاً به تاخیر انداختن آن  می توان از قلمه و یا پیوند استفاده نمود.

12- بعضی از درختان تولید پاجوش فراوان می كنند. پاجوش زیاد باعث ضعف درخت  می شود  و قطع و بر طرف كردن آنها نیز دشوار  و مستلزم مراقبت دائمی و هزینه می باشد.مانند انواع یاس درختی و پاره ای از گل های سرخ و نسترن  برای رفع این زحمت اغلب گل یا میوه مطلوب را روی پایه ای كه طبیعتاً پاجوش نمی دهد پیوند می نمایند.

13- اغلب مشاهده می شود كه درختی با دارا بودن  تمام شرایط  لازم برای میوه دادن مانند سن بلوغ قدرت كافی و عدم شاخ و برگ زیاد معهذا میوه نمی دهد.علت این امر هنوز كاملا روشن نیست ولی تجربه نشان داده است كه هر گاه چند جوانه گل از درخت همجنس روی یكی از شاخه های آن پیوند كنند درخت مورد عمل در سالهای بعد مرتباً  میوه خواهد داد.





نظرات() 


frontline commando d day hack
پنجشنبه 28 دی 1396 05:31 ق.ظ
بدین معنی که همه چیز را در این نوشتار بطور کامل بکار می گیرید، هر کسی قادر به درک آن نیست، بسیار سپاسگزارم.
cam4 token hack v2.2_update.exe
دوشنبه 6 آذر 1396 06:21 ب.ظ
شما واقعا این کار را با ارائه خود انجام می دهید، اما این موضوع را پیدا می کنید
در واقع چیزی است که من فکر می کنم ممکن است به هیچ وجه درک نیست.
این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من است. من نگاهی به آینده می کنم تا به آینده برسم، سعی خواهم کرد تا آن را درک کنم!
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:16 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من واقعا خوشحال هستم که همیشه در یک مکان تنها بخوانم.
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 05:15 ب.ظ
Very rapidly this site will be famous amid all
blogging people, due to it's good articles or reviews
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 07:10 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Well written!
foot pain on top of foot
چهارشنبه 21 تیر 1396 12:55 ب.ظ
Thanks for finally writing about >به دنیای حرفه و فن خوش آمدید - پیوند زدن <Loved it!
Luella
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:30 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting!
I really enjoyed reading it, you could be a great author.I will
be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the
foreseeable future. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice
evening!
Jame
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:41 ق.ظ
Hi there to every single one, it's truly a nice for me to go to see this web site, it consists of priceless Information.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 06:44 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we
communicate?
فیض الله
پنجشنبه 24 اسفند 1391 08:26 ق.ظ
تفصیلات می خواهم در باره اتمام اقسام پیوند ها
فیض الله
پنجشنبه 24 اسفند 1391 08:26 ق.ظ
تفصیلات می خواهم در باره اتمام اقسام پیوند ها
جعفرآذری
جمعه 24 آذر 1391 09:54 ب.ظ
سلام همکار گرامی -خستنه نباشید لطفا در صورت امکان فلیم آموزشی در رابطه با واحدهای درسی ومقاله همکاران ومطالب درسی رادر قالب پور پوینت درسایتان بگذارید با تشکر جعفرآذری استان آذربایجانشرقی -مرند
شیما رکابدار
شنبه 19 فروردین 1391 10:10 ب.ظ
خداوندا،در این سال نو اجاق هیچ کومه ای سرد و خاموش نماند.هیچ دلی مضطرب،هیچ دیده ای گریان،هیچ لبی بی خنده و هیچ دستی بی یاور نباشد.هیچ سفره ای تهی،هیچ صحبتی بی شوق نباشد.نوروزتان مبارک!!!!!!!!
سلام خانم جعفری!منم بالاخره یه وبلاگ درست کردم.اسمش دنیای فیزیکدانانه.خوشحال می شم بهش یه سری بزنید.راستی اگه اومدین نظر یادتون نره!
پاسخ انوشه جعفری : ممنونم عزیزم خیلی لطف کردی
حمیدی
پنجشنبه 21 مهر 1390 08:41 ب.ظ
عالیه فقط اگه امکانش هست عکسا رو در صفحه اصلی قرار بدید
محدثه
دوشنبه 23 خرداد 1390 09:27 ب.ظ
وبلاگتون عالیه حرف نداره این مطلب هم وسابل مورد نیاز برای عمل پیوند زدن است

اره بزرگ و كوچك – داسك – قیچی باغبانی – چاقوی پیوند زنی – داس مخصوص جهت تهیه پایه در پیوند اسكنه – ریسمان و چسب پیوند می باشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


آمار سایت

كد ماوس